• (+994 12) 432-15-05; 511-35-60
 • [email protected]
 • Bakı şəh, Yasamal rayonu, H.B.Zərdabi küçəsi 78E

Category : Latest News

 • You are here
 • Home
 • Archive by category "Latest News"
 • Havalandırma və tüstüsovurma sistemləri

Havalandırma və tüstüsovurma sistemləri

SNiP (tikinti qaydaları və normalarına) uyğun olaraq otaqlarda və iş yerlərində lazım olan hava şəraitini və dövriyyəsini təmin etmək üçün görülən tədbirlərin toplusuna havalandırma və ya ventilyasiya deyilir. Havalandırma sistemlərinin növləri otaqların təyinatı, işin texnoloji prosesləri və ziyanlı maddələrin havaya tullanmasından asılı olaraq aşağıda göstərilən əlamətlərə görə siniflərə bölünürlər:
 • Havanın hərəkətinin təmin edilməsi üçün təzyiqin yaradılma metodlarına görə: təbii və mexaniki havalandırma.
 • Təyinatına görə: axınlı və sovurucu havalandırma.
 • Sahə xidmətlərinə görə: yerli və ümumi mübadiləli havalandırma.
Təbii havalandırma:
Təbii havalandırma zamanı havanın hərəkət etməsi aşağıda göstərilənlərə uyğun aparılır:
 • Çöldə və içəridə (otaqlarda) hava hərarətinin təfavütünün, yəni aerasiya adlanan prosesin yaranması nəticəsində yaranan havalandırma.
 • Atmosfer sütununun aşağı (otaqlar) və yuxarı səthləri (binanın damında quraşdırılan deflektor cihazı vasitəsilə) arasında təzyiq fərqinin yaranması nəticəsində yaranan havalandırma.
 • Küləkdən alınan təzyiqin təsiri nəticəsində yaranan havalandırma.
Mexaniki havalandırma:
Havalandırmanın bu növü ventilyator və havaverən maşınların istifadəsilə aparılan məcburi havalandırma sistemidir. Mexaniki havalandırma sistemlərində havanı uzaq məsafələrə hərəkət etdirən avadanlıq və cihazlardan istifadə edilir, onların arasında ventilyatorlar, elektrik mühərriklər, hava qızdırıcıları, toz sovuranlar, avtomatika və s. var və onlar böyük miqdarda elektrik enerjisi sərf edə bilirlər. Onlar müəyyən olunan məkandan havanın verilməsini və uzaqlaşdırılmasını tələb olunan miqdarda və ətraf mühitin dəyişən vəziyyətindən asılı olmayaraq təmin edə bilir.
Tüstüsovurma:
Alovlanma və binalarda tüstünün yayılması bir çox hallarda insanların tələf olmalarına və əmlaklarının çox hissəsinin itirilməsinə səbəb olur. Bununla əlaqədar olaraq, məhz tüstünün insan sağlamlığına zərər gətirdiyindən, bina və tikililərin layihələndirilməsində, mühəndislərin məqsədi havalandırma xəttlərinin və sistemlərinin  diqqətli təhlilini aparmaq və insan sağlamlığının və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yanan maddələrin uzaqlaşdırılmasını layihələndirmək olmalıdır.
Tüstüdən müdafiə:
Tüstüdən müdafiə sistemlərinin əsas məqsədlərindən biri tüstü və zəhərli qazların lokallaşması, təxliyə yollarının boşaldılması və yanğının yarandığı binadan/lardan insanların təhlükəsiz təxliyəsini təmin etməkdir. Bundan əlavə hər hansı bir binanın tüstü sovurma sistemləri ilə təchiz edilməsi yanğın söndürən dəstələrə yanğının söndürülməsini və yayılmasını təşkil etməkdə və yanan maddələrin uzaqlaşdırılmasında çox kömək edir.
daikin

Start of “Forests for the Air” project

Start of “Forests for the Air” project

Social Contribution Celebrating the 90th Anniversary of Its Founding

13 May 2014

As a social contribution commemorating the 90th anniversary of its founding, Daikin Industries, Ltd. is initiating “Forests for the Air” project in cooperation with Conservation International (hereinafter referred to as “CI”), an international nongovernmental organization, and the Shiretoko Nature Foundation (hereinafter referred to as the “Shiretoko Foundation”) to expand existing reforestation and forest conservation activities. Daikin has been involved in reforestation and forest conservation activities with CI in Indonesia since 2008 and with the Shiretoko Foundation on the Shiretoko Peninsula since 2011. On the occasion of its 90th anniversary, Daikin hopes to leverage the past success of its collaboration with these organizations and further expand activities worldwide.

This project is intended to provide conservation activities in seven locations*1 linked to the future of air-nurturing forests, beginning with the world’s largest class of primeval forests. Taking note of the “Biodiversity Hotspots”*2 and other critical forests of global importance for human well-being which CI considers to be important, Daikin selected six locations where CI has programs underway focusing on mitigating climate change and preserving natural resources, and another location where the Shiretoko Foundation is active. All are located in regions where Daikin has deep business ties. Daikin provides support that is unique to the circumstances of each region by working in close cooperation with NGOs producing beneficial results in countries around the world and in Japan and possessing the needed expertise.

Daikin has consistently aimed for both company growth and contribution to the environment and has actively worked to reduce CO2 emissions. Within the increasingly expanding number of natural disasters and risks to food security caused by climate change and predictions for considerable impact to the human race, Daikin has been promoting in its business activities the mainstream use of inverter technology*3 and the new refrigerant HFC32 *4 to reduce emissions of CO2, which is a leading cause of climate change.

However, in many developing countries, the large part of CO2 emissions that had been stored in forests is being discharged into the atmosphere with the loss of forests. In this project, Daikin is working to curtail the loss of forests and reduce CO2 emissions by protecting and nurturing the remaining primeval forests. This conservation of approximately 11 million hectares in seven locations worldwide contributes to the reduction of more than 7 million tons of CO2 emissions*5.

In order to continually protect forests, support is essential from a comprehensive perspective that includes improving environmental awareness of the local residents living in the forests and establishing a local infrastructure. This project is not simply a matter of planting trees. Measures are also being implemented for sustainable agricultural support as a source of revenue that replaces activities leading to the destruction of the forests; environmental education for the local communities; management of illegal lumbering and poaching; and consensus building and training for all of these. Support is aimed at unifying the local residents and protecting the forests. In moving forward toward its 100th anniversary, Daikin hopes to preserve “forests that mitigate the impact of global warming” and “forests that nourish clean air” by a sustainable approach that is in step with the local residents and contributes to the global environment from both sides of business growth and contribution to society.

 

http://www.daikin.com/press/2014/140513/index.html

Panasonic и Республика Азербайджан: новые горизонты сотрудничества

10 декабря 2013 года в г. Баку впервые прошла конференция Panasonic Open House, основной целью которой было сформировать новую платформу для взаимодействия с существующими и потенциальными партнерами в Азербайджане и странах СНГ. В ходе мероприятия Panasonic представил уникальные технологии и инновационные решения для сектора В2В. На конференции лучшие специалисты корпорации Panasonic из Украины, России и Японии представили последние продукты и решения для B2B сектора в области связи, безопасности, аудио и видео, промышленного кондиционирования, документооборота, транспорта. Локальным компаниям-интеграторам были наглядно продемонстрированы технические возможности и преимущества последних разработок Panasonic для различных сфер бизнеса.

 

ALTERNATİV ENERJİ 3

Solarbox – Günəş enerjisindən istifadə edən istilik sistemi üçün qutu tipli buxar qazanı

Solarbox sistemi bir neçə elementdən hazırlanmışdır: yaşayış vahidi, kondensator buxar qazanları və 1 və 1-dən artıq konturu (dövrəsi) olan günəş enerjisindən istifadə edən istilik sisteminin nəzarət bloku. Solarbox həcm bloku və daha rahat istifadə üçün 2 klapanlı xarici hissədən ibarətdir. Sistem həm də klapanlar quraşdırılmış alt qazan təbəqəsi ilə təchiz edilmişdir. Radiant tərəfindən təklif edilən bu texniki seçim böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu halda montajçi istilik generatorunu quraşdırmazdan və divarlarda/döşəmədə işləri tamamlamazdan əvvəl sistemi yoxlamaq imkanı qazanır. Solarbox yüksək və aşağı temperatur rejimli əlavə dəstlərlə birgə istifadə edilə bilən 18-34 kilovatt gücündə kondensator qazanların geniş diapazonunu təqdim edir.
Mərkəzdə yerləşidirilən alt buxar qazanı təbəqəsi qutunun sol və sağ tərəflərindən çıxan hidravlik sistemi birləşdirməyə imkan yaratmaqla qurğunu daha yüngül edir.

GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ EDƏN İSTİLİK SİSTEMİNİN NƏZARƏT BLOKU

OldSolarBoxSmallBlok hidravlik qrupdan, göstəricilərdən, günəş enerjisinin idarəedilməsi üçün çap nəzarət lövhəsindən, təhlükəsizlik vahidlərindən, 25-litrlik genişləndirici çəndən, suyun məişət şəraitində qızdırılması üçün 8-litrlik genişləndirici çəndən və qarışdırıcı qrupdan ibarətdir.
İstilik generatorunun elektorn avadanlığı ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən günəş enerjisindən istifadə edən istilik sisteminin nəzarət blokunun elektron avadanlığı sayəsində və günəş enerjisi kollektoru vasitəsilə məişət su qızdırıcısının tam və səmərəli tənzimlənməsi təmin edilir.

2 KONTURLU HİDRAVLIK DƏST– yüksək/aşağı temperatur rejimi

Qurğuya daxildir: hidravlik ayırıcı, dəyişkən sürətli nasos və yükəsk və aşağı temperatur rejiminə tam nəzarəti təmin edən elektorn çap lövhəsi.